22.03.2017

Scratch Tutorial #4 | Scratch Eğitimi | Sürükle Bırak Yöntemi (devam)