10.04.2013

Senin hangi yönün daha güçlü???

Çoklu zeka, Howard Gardner’in zekayı yeniden tanımlaması olarak çıkmış bir kavramdır. Beynimizin çok sayıda farklı çalışma merkezi ve işlevi bulunmakta ve bu işlevler her bireyde farklılık göstermektedir. Birbirinden bağımsız ve ayrı olarak çalışan bu merkezler aynı zamanda bireyin öğrenme kimliğini ve bilişsel niteliğini de ortaya koymaktadır. Gardner çalışmaları sırasında insanın sözel, dilsel, içsel, kişiler arası, görsel, işitsel, bedensel gibi bilinen türlerde zeka türleri ortaya atmamış, bunun dışında duyundevinişsel, kinestetik, tatsal gibi diğer duyulara yönelik olarak da zeka alanları belirlemiştir.


Öğrencilerin zeka türlerini belirlemek için;
Diğer öğretmenler ve okul personeliyle görüşülebilir.
Velilere konferanslar düzenlenebilir.

Öğrencilerin güçlü olan zekalarını ortaya çıkarabilmek için;
gazete/dergi
otobiyografi
sanat faaliyetleri
tartışma grupları
projeler
birebir görüşmelerden uygun olanları kullanabilirsiniz.

Bir dersi planlarken kendinize sorulacak sorular:

Dilsel: Konuşma ve yazma etkinliğinin dersimin hangi evresinde ve nasıl kullanabilirim?
Mantıksal –Matematik: Sayılar, hesaplar, mantıksal sınıflamalar ve kritik düşünmeyi içeren etkinlikler konabilir mi?
Görsel Uzamsal: Görsel destekleyiciler, renkler, sanatsal ve mecazi düşünme biçimleri, görsel materyal dersle nasıl bütünleştirilebilir?
Müziksel-Ritmik: Müzik, doğa sesleri, ritm ve melodileri derste kullanabilir miyim? İlişkilendirebilir miyim?
Bedensel-Kinestetik: Öğrencilerin bedenlerini kullanmalarına olanak sağlayan etkinlikler oluşturabilir miyim?
Sosyal-Kişiler arası: Öğrencileri arkadaşlarıyla paylaşmaya, grup çalışmasına ve grup halinde ortak sunular yapmaya nasıl yönlendirebilirim?
İçsel-Bireysel: Kişisel duyguları  ve anıları canlandırarak, öğrencilere seçenekler sunabilmek için ne yapabilirim?
Doğacı: Konuları doğa ve doğa olayları ile günlük yaşamdaki çevreyle hangi ölçüde bütünleştirebilirim?

Değerlendirme araçları:

Çoktan seçmeli standart testler 
Anketler
Kısa cevap sorular
Gözlem formları
Açık uçlu sorular
Derecelendirme ölçekleri
Karşılaştırma soruları
Çalışma kağıtları
Etkinlik kağıtları
Süreç gelişim dosyaları 

Gelin şimdi her yerde bulabileceğiniz çoklu zeka testini yapalım baskın olan yönümüzü bulalım. Unutmayın bu bir zeka testi değildir.

DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN ZEKA DAVRANIŞLARI
               RAKAMLAR
SÖZEL/DİLSEL ZEKA
0
1
2
3
4
Resimlerden çok yazılar dikkatimi çeker.

İsimler, yerler, tarihler konusunda belleğim iyidir.

Kitap okumayı severim.

Kelimeleri doğru şekilde telaffuz ederim.

Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanırım.

Dinleyerek daha iyi öğrenirim.

Yaşıma göre kelime hazinem iyidir.

Yazı yazmaktan hoşlanırım.

Öğrendiğim yeni kelimeleri kullanmayı severim.

Sözel tartışmalarda başarılıyımdır.

MANTIKSAL / MATEMATİKSEL ZEKA
0
1
2
3
4
Makinelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorarım.

Aritmetik problemleri kafadan hesaplarım.

Matematik ve fen derslerinden hoşlanırım.

Satranç ve benzeri strateji oyunları severim.

Mantık bulmacalarını, beyin jimnastiğini severim.

Bilgisayarda oyunlardan  çok hoşlanırım.

Deneylerden, yeni denemeler yapmaktan hoşlanırım.

Arkadaşlarıma oranla daha soyut düşünebilirim.

Matematik oyunlarından hoşlanırım.

Sebep - sonuç ilişkilerini kurmaktan zevk alırım.

GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA
0
1
2
3
4
Renklere karşı çok duyarlıdırım.

Harita, tablo türü materyalleri daha kolay algılarım.

Arkadaşlarıma oranla daha fazla hayal kurarım.

Resim yapmayı ve boyamayı çok severim.

Yap-boz, lego gibi oyunlardan hoşlanırım.

Daha önce gittiğim yerleri kolayca hatırlarım.

Bulmaca çözmekten hoşlanırım.

Rüyalarımı çok net ve ayrıntılarıyla hatırlarım.

Resimli kitapları daha çok severim.

Kitaplarıma, defterlerime, diğer materyalleri çizerim.

MÜZİKSEL / RİTMİK ZEKA
0
1
2
3
4
Şarkıların melodilerini rahatlıkla hatırlarım.

Güzel şarkı söylerim.

Müzik aleti çalar ya da çalmayı çok isterim.

Müzik dersini çok severim.

Ritmik konuşur ya da hareket ederim.

Farkında olmadan mırıldanırım.

Çalışırken elimle ya da ayağımla ritim tutarım.

Çevredeki sesler çok dikkatimi çeker.

Çalışırken müzik dinlemek çok hoşuma gider.

Öğrendiğim şarkıları paylaşmayı severim.


DOĞA ZEKASI
0
1
2
3
4
Hayvanlara karşı çok meraklıdırım.

Doğaya karşı duyarsız olanlara kızarım.

Evde hayvan besler ya da beslemeyi çok severim.

Bahçede toprakla, bitkilerle oynamayı çok severim.

Bitki beslemeyi severim.

Çevre kirliliğine karşı çok duyarlıdırım.

Bitki ya da hayvanlarla ilgili belgesellere ilgi duyarım.

Mevsimlerle ve iklim olaylarıyla çok ilgilidirim.

Değişik meyve ve sebzelere karşı ilgilidirim.

Doğa olaylarıyla çok ilgilidirim.

KİŞİLERARASI ZEKA
0
1
2
3
4
Arkadaşlarımla oyun oynamaktan hoşlanırım.

Çevremde bir lider olarak görülürüm.

Problemi olan arkadaşlarıma öğütler veririm.

Arkadaşlarım fikirlerime değer verir.

Organizasyonların vazgeçilmez elamanıyımdır.

Arkadaşlarıma bir şeyler anlatmaktan çok hoşlanırım.

Arkadaşlarımı sık sık ararım.

Arkadaşlarımın sorunlarına yardımcı olmaktan hoşlanırım.

Çevremdekiler benimle arkadaşlık kurmak ister.

İnsanlara selam verir, hatır sorarım.

BEDENSEL / KİNESTETİK ZEKA
0
1
2
3
4
Koşmayı, atlamayı ve güreşmeyi çok severim.

Oturduğum yerde duramam, kımıldanırım.

Düşüncelerimi mimik-davranışlarla rahat ifade ederim.

Bir şeyi okumak yerine yaparak öğrenmeyi severim.

Merak ettiğim şeyleri elime alarak incelemek isterim.

Boş vakitlerimi dışarıda geçirmek isterim.

Arkadaşlarımla fiziksel oyunlar oynamayı severim.

El becerilerim gelişmiştir.

Sorunlarımı anlatırken vücut hareketlerini kullanırım.

İnsanlara ve eşyalara dokunmaktan hoşlanırım.

İÇSEL ZEKA
0
1
2
3
4
Bağımsız olmayı severim.

Güçlü ve zayıf yanlarımı bilirim.

Yalnız çalışmayı daha çok severim.

Yalnız oynamayı severim.

Yaptığım işleri arkadaşlarımla paylaşmayı severim.

Yaptığım işlerin bilincindeyimdir.

Pek kimseye akıl danışmam.

Kendime saygım yüksektir.

Yoğun olarak uğraştığı bir ilgi alanı, hobim vardır.

Yardım istemeden kendi başıma ürünleri ortaya koyarım.