1.08.2013

Eğitimde Drama

Eğitici drama
Çocuğun kendisini başkalarının yerine koyarak, çok yönlü düşünmesini, öğretimde aktif rol almasını, kendisini ifade edebilmesini ve yaratıcı olmasını sağlayan bir uygulamadır. Dramayı bir eğitim aracı olarak kullanan öğretmenler ve öğrenciler okul dışındaki yaşamı yeniden yaratma şansına sahip olacaklardır. Bu nedenle her ne öğretmeni olursa olsun mutlaka drama dersi almasında yarar vardır. Dramayla çocuk yaşadığı dünyayı araştırır, gözlem yaparak keşfeder.
Öğretmenin öncelikle tartışma ve inceleme ortamı yaratarak, çocukları buna özendirmesi gerekir. Çocukların kendilerini en kolay ifade ettikleri yol dramatik oyundur. İnsan ilişkilerini kavrayabilmeleri, çevrelerine uyum sağlamak için hazırlık yapmaları, yaşadıkları deneyimlere şekil vermeleri, problemlerine çözüm bulmaları, bazı duygusal sorunlarından arınmaları dramatik oyun yoluyla olur. Drama çocuğun içindeki saklı enerjisini ortaya çıkarmasını sağlar.
Drama etkinliğinin uygulanması için öncelikle uygun bir alan hazırlanmalıdır.Ancak bu alan çok geniş olmamalı, çocukların birbirine dokunmadan hareket edebilecekleri genişlikte olmalıdır. Bu mekanda, oynanacak rollerle ilgili eşyalarda bulundurulabilir. (yaş ve eğitim verilecek konu göz önünde bulundurularak) Dramaya ayrılan sürenin etkinlik için yeterli olması gerekir. Ne çocukları strese sokacak kadar acele edilmeli, ne de onları bıktıracak kadar geniş zamana yayılmalıdır. Önemli olan etkili öğrenme için yeterli sürenin ayrılmasıdır. Bu da deneme yanılma yolu ile saptanabilir. Drama etkinliği sırasında bütün çocukların birbirleriyle kaynaşması sağlanmalıdır. Çekingen çocukları oyuna katmak için zorlanmamalıdır. Bir süre kenardan izleyen çocuk daha sonra zaten kendiliğinden ortama ayak uyduracaktır. Eğitimde drama etkinliğine üç yaşlarında başlanabilir. Ancak gelişim düzeylerine göre daha geç veya daha erken de uygulanabilir.

ÖRNEK DRAMA ÇALIŞMASI: http://www.youtube.com/watch?v=LsmQA5AyXMk