8.02.2017

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde teknoloji kullanımı, teknoloji kullanımının ülkemizde hızla ilerlemesi, tüketimden üretime geçme çabası oldukça hızlı ilerlerken konu ile ilgili bazı edişlerde gün geçtikçe artmaktadır. Okullarımızda kendini oldukça fazla göstermeye başlayan projeler, atölye etkinlikleri, kodlama çalışmaları sevindirici olmakla beraber gün geçtikçe tehlikeli de bir yere doğru ilerlemektedir. STEM, STEM üzerine sanatı eklemiş çalışmalar, maker projeleri, robot tasarımları derken çok güzel bir piyasa da oluşmaya başladı. İşin en endişe edici yanı da zaten burada başlamakta. Bir yandan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi adı altında veya seçmeli dersler ile birlikte hayatımıza giren her yeni teknoloji ile, yaparak öğrenen bir nesil yetiştirmek ülkemiz adına son derece önem arz ederken bir yandan da en güvenilir isimlerden dahi artık beklenmeyecek tavırlarla karşılaşılmaya başlandı. STEM'i ben buldum, bunu en iyi ben uyguluyorum, bu konu hakkındaki tek söz sahibi benim diyerek biz yine hızla gelişmeye çalışırken sadece piyasaya ayak uydurur olduk. Yani yeni ne çıkarsa uygulamaya çalışır, bizde bu da var, biz bunu da yaptık, bizim okulumuz en teknolojik okul, yeni bu çıkmış hadi şimdi bunu öğrenip çocuklara bunu uygulatacağız heveslerine kapılıp, her eline robot, lego alanı STEM eğitimi veriyor sandık, üstelik çocukları da bu akıma alet eder olduk. Her yeni eğitim sistemi değiştirme çabasında olduğu gibi... Yapılmak istenilen bu değildi ki! Ders saatleri malum. Haftada kaç saat bu çalışmalara ayrılıyor? Üstelik bu kadar yenilik adına okullarda hem eğitim programları açısından hemde teknik alt yapı olarak nasıl ve ne zaman yeterlilik sağlandı? Öte yandan yaparak öğrenen neslin hala sınav sistemi aynıyken... Teknolojiyi abartmadan ve yerinde kullanarak gerçekten üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim gerçekleştirmenin daha makul olacağı düşüncesindeyim. Yani "Çocuklar artık kendi yaptıkları oyunları oynayacaklar." derken; müfredat iyi hazırlanmalı, öğrencilere tam anlamıyla hakim olacakları yetkinlikler kazandırılmalı, kafa karışıklığına, yüksek ücretlerle birçok sertifika alma yarışına, bizim okulumuz her şeyi yapıyor gösterişlerine acil dur denilmeli. Gerçekçi, piyasadan pay edinme düşüncesinden çok fayda sağlamaya odaklanmış, üstelik kodlama dersinin zorunlu olması çalışmalarının bu denli hız kazanmasının ardından, ortaya karışık bir teknoloji çılgınlığı yerine akılcı bir eğitim modeli izlenmelidir.

7.02.2017

C# Console Application Başlangıç (string değişken)

Nedense ben hala kodlarımı yazıp siyah bir ekrandan çıktıları gözlemliyor olmayı çok seviyorum:) Bu nedenle 7. sınıf ve Lise için alternatif olması adına C# console örnekleri paylaşmak istedim sizinle...

Öncelikle String değişkenlerden bahsedelim;

C# Console da string bir değerin ekrana yazdırılması işlemi en kolay program satırıdır. Biz de öncelikle bu adımı gerçekleştireceğiz. MS Visual Studio açtıktan sonra Console Application ı seçerseniz karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
C# Console Application
C# Console Application

Örnek1:

static void Main (string[] args)
{
//ilk program satırımızı buraya yazmaya başlayacağız.
Console.WriteLine("Merhaba"); // bu satır ekrana Merhaba yazılmasını sağlayacaktır.
Console.Read(); //bu satır sayesinde console ekranı enter tuşuna basılana kadar ekranda kalır.
}

Örnek2:

static void Main (string[] args)
{
string ad;
Console.Write("Adınızı Giriniz= "); // bu satır kullanıcının console ekranına adını yazmasını isteyecektir.
ad= Console.ReadLine(); // bu satır sayesinde ad değişkenimiz artık klavyeden girilen isim olmuş oldu.
Console.WriteLine("Merhaba "+ad); // bu satır sayesinde klavyeden girilen isim ile merhaba yazdırılmış oldu.
Console.Read(); //bu satır sayesinde console ekranı enter tuşuna basılana kadar ekranda kalır.
}