14.10.2015

Öğretim Stratejisi


Scamper


Bilindiği üzere öğretim stratejileri hep bilinir ama hiç uygulanmaz J Klasik öğretim yöntemleri yani öğretmen odaklı olanlar hep daha kolaya gelir ve uygulanır. Akıllı tahtaların okullarımıza gelişiyle birlikte biraz daha öğrencilerin görsel zekâlarına hitap eder olduk ama en çokta bizim işimizi kolaylaştırdığı için sevdik bu teknolojiyi. Yıllar boyu hazırladığımız slaytların üzerlerinde oynamalar yaparak öğretmenliğimizi tamamlayabileceğiz diye sevindik J
Ben bugün böyle düşünmediğini düşündüğüm çocukların algısına müdahale edebilen “açık uçlu” sorularda haberi olan çocukları ezberlemeye değil düşünmeye yönelten sevgili meslektaşlarım için bir öğretim stratejisinden bahsetmek istedim.

SCAMPER
S: Substitude (Yer değiştirme)
C: Combine (Birleştirme)
A: Adapt (Uyarlama)
M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)
P: Put to other uses ( Başka amaçlarla kullanma)
E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)
R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

Yer değiştirme: Olayımız çok basit burada düşündürmemiz gereken en önemli şey bir nesnenin yerini başka bir nesne tutabilir mi? Veya bir nesne yerine başka bir nesne kullanılabilir mi?
Birleştirme: Burada da olması gereken bir nesne başka nesnelerle birleştirilebilir mi? Veya başka nesnelerle kullanılsa daha işlevsel olabilir mi?
Uyarlama: Burada da bir nesne nasıl daha işlevsel olabilir? Veya bu nesne başka malzemeler kullanılarak yapılabilir miydi?
Değiştirme, küçültme, büyütme: Nesnemiz farklı renk veya biçimde olsa ne olurdu? Daha büyük ya da küçük olsa ne olurdu?
Başka amaçlarla kullanma: Nesne başka hangi amaçlarla kullanılabilirdi veya kullanılabilir? Başka hangi alanlarda kullanılabilir?
Yok etme, çıkarma: Bu nesne tamamen olmasaydı ne olurdu? Veya bu nesnenin bir kısmı yok edilse ne olur?
Tersine çevirme, yeniden düzenleme: Bu nesneyi sen tasarlasaydın nasıl yapardın? Nesnenin hangi kısmını değiştirmek veya ekleme yada çıkarma yapmak isterdin?

Gibi sorularla aslında bildiğimiz beyin fırtınasının bir başka biçimidir. Umarım faydalı olmuştur.