7.08.2013

Olumlu Öğrenme Ortamı

olumlu öğrenme ortamı

Etkili bir öğretim süreci için olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak oldukça önemlidir.Etkili yönetilen bir ortamda, öğrenme etkinliklerine daha fazla zaman ayrıldığı ve öğrenciler etkinliklere daha aktif olarak katıldıkları için öğrenme başarısı da artmaktadır.

Olumlu öğrenme ortamı;
 • Öğrenmeyi destekleyen,
 • Çocukların soru sormaya cesaret edebildikleri, 
 • Eğitimcisi ve öğrencisinin sorumluluklarını bildiği ve saygılı,
 • Tüm çocukların öğrenmekten keyif aldığı bir öğrenme ortamıdır.
İstenmeyen Davranışları Önlemek;
 • Tüm çocukların başarılı olabilecekleri görevler vermek,
 • Farklı yöntemlerle çocukların ilgisini canlı tutmak,
 • Çocuklara her an yardımcı olmak,
 • Olumlu davranış için model olmak,
 • Sınıf kurallarını sınıfla birlikte oluşturmak,
 • Etkileşimli bir öğrenme ortamı oluşturmak.
İstenmeyen davranışlara müdahale ederken kullanılan bir çok yöntem vardır.En bilinenleri görmezden gelmek, kuralları hatırlatmak, uyarmak vs bir çoğumuz bu yöntemleri kullanırız.Ancak en önemlisini sanırım çoğumuz ya kullanamıyor ya da kullanmaya tahammülü kalmıyor.. "BEN" dilini doğru ve yerinde kullanmak gerçekten hem etkili hemde öğrenciyi yargılamamaya yardımcı olur.Ben dili ile yapılan uyarılar, suçluluk hissettirmez çocuğu savunmaya itmez. Örneğin: "ders sırasında konuştuğunda dinlenmediğimi düşünüyorum bu da beni çok üzüyor."

Yapılmaması Gerekenler;
 • Sert ve alaycı ifadelerle konuşmak,
 • Tehdit etmek,
 • Öğrenciyi özür dilemeye zorlamak,
 • Öğrenciye fazladan görev vermek,
 • Tüm sınıfa ceza vermek,
 • Yüksek sesle uyarmak.
Ödül Veya Ceza Neden Kullanmamalıyız?
 • Ödül veya cezanın etkisi geçici ve kısa sürelidir.
 • Cezalandırılan kişi kaygı,öfke veya kıygınlık hisseder ona göre tepki verir.
 • Ceza çocuğa davranışın ne olması gerektiği konusunda bilgi vermez.
 • Ödüllendirilmeyen çocuk cezalandırılmış olur.
 • Ödül, motive eden unsurları değiştirir. Bu durumda da öğrenci aktarılan bilgi ve beceriye değil ödüle odaklanacaktır.
Dolayısıyla aslında yapılması gereken öğrencilere sarf ettikleri çabanın ve emeklerinin önemini hissettirmeliyiz.